Bölümümüz, Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı Fakülte ve Yüksekokullarda 2547 Sayılı Kanunun 5 i maddesi gereğince okutulmakta olan Seçmeli Müzik, Resim, Halk Oyunları, Tiyatro, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği derslerini  yedi okutmanla yürütmektedir. Okutmanlarımızdan Osman ŞAHİN Yüksek Lisans aşamasını bitirmiş durumdadır.

Bilindiği gibi, ülkemizin sanatta aydınlanma süreci Cumhuriyetle başlamış ve hız kazanmıştır. Böylece Ulusal ve Uluslararası sanat değerleri birlikte ülke gündemine girmiştir. Bu kapsamda okutulan Seçmeli Müzik, Resim, Halk Oyunları, Tiyatro, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği derslerinin amacı da Güzel Sanatların genel amaç ve hedefinden soyutlanamaz. Bu dersin amacı esas olarak insanda yaratılıştan var olan güzellik ve estetik duygusunun açığa çıkarılarak, sanatın farklı alanlarında bu duyguların yansımasını olabildiğince sergilemektir. Böylece toplumda hem daha mutlu - huzurlu bireyler yetiştirmek hem de büyük önder Atatürk'ün hayalini kurduğu Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin milletimizin çağdaşlaşma yolundaki hedefine varmaktır.